Energimyndigheten stöttar satsning på ny svensk batterifabrik

Energimyndigheten har beviljat stöd till företaget SGF Energy AB i satsningen på en storskalig svensk batterifabrik. Det beviljade startstödet på 19 miljoner kronor är i form av ett lån som ska delfinansiera det första steget i en satsning som kan leda till att Sverige försörjer Europas bil- och elindustri med högkvalitativa litiumjonbatterier.

Omställningen av energisystemet handlar mycket om energilagring. Behovet av batterier till transportsektorn, systemtjänster inom elnätet, och lagring av el från förnybar elproduktion kommer sannolikt att bli större än någonsin tidigare.

SGF Energy AB:s ambition är att utveckla processer som är nyskapande jämfört med de som existerar i branschen i dag. Genom produktion i mycket stor skala och integration av en hög andel av den totala förädlings- och produktionskedjan, blir det möjligt att producera batterier med hög kvalitét till låga kostnader. Den här typen batterifabrik liknar Teslas Gigafactory i USA, och skulle i så fall bli den första i sitt slag i Europa.

– Vi ser att det finns ett marknadsfönster där SGF skulle kunna etablera sig som en betydande aktör på marknaden för energilager. Den befintliga produktionskapaciteten i världen, inklusive planerade investeringar som vi känner till, kan inte möta det kommande behovet på marknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, och fortsätter:

– Om företagets ambitioner infrias kommer det att skapa en ny industri med arbetstillfällen både direkt i fabriken och indirekt i kringliggande näringar.

Själva lösningen bygger på geografisk närhet till såväl råvaror, kompetens, industriella kunder och slutkunder. Detta sker genom att integrera försörjningskedjan i affärskonceptet, från råvaror, komponenter och energiförsörjning till kundbehov och teknologipartners.

– Vår bedömning att projektet har stor potential att bidra till omställningen av energisystemet, både nationellt och globalt. Det ligger i linje med myndighetens strategi för att öka andelen elektrifierade transporter, förnybar elproduktion och systemtjänster i kraftnätet, säger Anneli Eriksson som är chef för Energimyndighetens tillväxtavdelning.

För mer information:

Anneli Eriksson, avdelningschef Energimyndigheten, telefon 016- 544 21 06

Ola Westberg, presschef Energimyndigheten, telefon 016-544 23 99