Moderna braskaminer bättre för både människa och miljö

Energimyndighetens test av braskaminer visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

Foto: Oskar Lürén

I Sverige finns det mer än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder, som till exempel braskaminer.* Många av dem är av äldre modell. Samtidigt ökar också antalet eldstäder stadigt. Testet visar att vedförbrukningen kan minska med ca 20 procent och att miljöutsläppen kan halveras eller minska med upp till 85 procent.

– Det här är det största test av braskaminer som vi någonsin gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab.

Oförbrända kolväten och stoft påverkar miljön men också vår hälsa. Utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft med 60-80 procent i moderna braskaminer. I testet har modernare braskaminer jämförts med två äldre braskaminer från 1980- och 1990-talet.

Effektivare och lägre uppvärmningskostnader

De flesta moderna braskaminerna som testats har en verkningsgrad på 75-80 procent. Verkningsgraden för de äldre kaminerna som användes som jämförelse i testet ligger på 59-66 procent. De äldre braskaminerna i testet är relativt stora. Det innebär att de har en hög effekt om man jämför med de moderna som är lite mindre.

Den som är intresserad av att installera en braskamin i sitt hem behöver först ta reda på vad som gäller för eldning i hemkommunen. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge opartiska och kostnadsfria råd inför valet av braskamin.

Både energimärkning och ekodesignkrav inom några år

År 2018 kommer alla braskaminer att få energimärkning, motsvarande den som redan finns på många andra produkter, som kommer att hjälpa konsumenter som vill välja det mest energi- och miljövänliga alternativet. År 2022 kommer också ekodesignkrav, som ställer krav på högre verkningsgrad och låga miljöutsläpp. Ekodesignkraven och energimärkningen är gemensamma för alla EU-länder.

– Energimärkningen tillsammans med ekodesignkraven kommer att driva på produktutvecklingen och underlätta för konsumenter att välja nya effektiva kaminer med låga utsläpp, vilket gynnar miljön både lokalt och globalt, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

* Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontakt

Martijn Jansen (frågor om testet)
Anna Carlén (frågor om energimärkning och ekodesign)