Solkarta och samlad information ska underlätta för solel

De som vill satsa på solel, ska lättare hitta samlad information och checklistor. För att veta om ett tak lönar sig för solceller, behövs också en ny nationell solkarta. Det är några förslag för mer solel i Sverige som Energimyndigheten nu lägger på regeringens bord.

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag till strategi för mer solel i Sverige. Målet är att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi och att solelen ska öka. Slutrapporten kommer den 17 oktober men redan nu finns en delrapport med analys av solmarknaden och några konkreta förslag som i den närmaste framtiden kan underlätta för solcellsinvesterare.

Under arbetet med utredningen har Energimyndigheten bett att få inspel kring vad som hindrar satsningar på solenergi. Det kom in ett 40-tal synpunkter.

– Många tar upp att det är krångliga regler och svårt att överblicka alla eftersom flera myndigheter är inblandade. Därför föreslår vi nu att all information som producenten vill ha samlas på ett ställe, liknande den informationsplattform som i dag finns kring vindenergi, säger projektledare Zinaida Kadic.

Plattformen blir då ett nav för all offentlig information om till exempel tillstånd, stöd och installation av solelanläggningar. Den kan också innehålla interaktiva delar som solkarta och räknesnurra för att räkna ut inkomster och kostnader för en specifik solcellsinvestering.

Inspel till utredningen har också handlat om att det finns många olika stödsystem för solel och att det är svårt att överblicka dem. Därför har Energimyndigheten redan tidigare föreslagit och står kvar vid bedömningen att investeringsstödet för solel inte ska gälla för villor, som i stället kan använda ROT-avdraget. Det blir också ett sätt att korta ner kötiderna för andra grupper som söker investeringsstödet, som lantbruk och bostadsrättsföreningar.

– För att få fler att satsa på solenergi är det viktigt att vi nu har ett systemperspektiv, där helheten och styrmedlens samverkan med varandra är viktiga, för att i höst kunna komma med förslag som stimulerar ökad användning av solel i Sverige, säger Zinaida Kadic på Energimyndigheten.