Stabilare priser på trädbränsle och torv

Priserna på trädbränsle och torv verkar ha stabiliserats under fjärde kvartalet 2015. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det fjärde kvartalet 2015 tillgänglig. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken

Trädbränsle- och torvpriser

Prisstatistik för en längre period

Ordlista

Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus.

Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin.

Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog.

Förädlade trädbränslen – träpellets och träbriketter.