Energimyndigheten satsar stort i initiativet för en koldioxidfri stålindustri

SSABs, LKABs och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri stålindustri får ytterligare stöd av Energimyndigheten. Idag kom beslutet att myndigheten finansierar ett 4-årigt forskningsprojekt om sammanlagt 99 miljoner kronor. Samtidigt tillkännager de tre initiativtagarna, SSAB, LKAB och Vattenfall att man beslutat att bilda ett Joint Venture-bolag som ska fortsätta driva initiativet framåt.

Forskningsprojekten kommer bland annat att titta på processen för fossilfri pelletsproduktion, vätgasbaserad direktreduktion och användning av järnsvamp i ljusbågsugn samt elkraftsförsörjning för vätgasproduktion och lagring av vätgas. Forskningsprojekten omfattar sammanlagt 99 miljoner kronor, där Energimyndigheten står för 54 miljoner kronor och de tre företagen för 45 miljoner kronor.

En av de stora utmaningarna vi har kring klimatutsläppen, är att minska industrins användning av fossila bränslen. Att undersöka hur vi kan ersätta kol och koks med vätgas i den svenska järn- och stålindustrin är både en plikt och en världsunik möjlighet för framtidens konkurrenskraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

– En av de stora utmaningarna vi har kring klimatutsläppen, är att minska industrins användning av fossila bränslen. Att undersöka hur vi kan ersätta kol och koks med vätgas i den svenska järn- och stålindustrin är både en plikt och en världsunik möjlighet för framtidens konkurrenskraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Energimyndigheten har sedan tidigare stöttat initiativet med 7,7 miljoner kronor i förstudien. I och med Energimyndighetens beslut att gå in med ytterligare finansiering i initiativet kan nu flera olika forskningsprojekt inledas vid bland annat KTH, Luleå Tekniska Universitet, SWEREA MEFOS, Lunds Universitet, Stockholm Environmental Institute och RISE inom ramen för initiativet för en koldioxidfri stålindustri.

– Energimyndighetens beslut att gå in med mer finansiering i initiativet för en koldioxidfri stålindustri är oerhört glädjande för oss. Det visar hur viktigt det här arbetet är, för stålindustrin, men också för ett fossilfritt Sverige 2045, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

– Det är inspirerande att Energimyndigheten vill vara med och stödja svensk industri i arbetet med att ta fram nya, innovativa och klimatsmarta processer, säger Jan Moström vd och koncernchef LKAB.

– Beskedet är mycket positivt. Det är ett viktigt tillskott till vår gemensamma utmaning att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan där Vattenfall vill bidra med elektrifiering och produktion av hållbar vätgas. Vi har här en unik möjlighet att vara banbrytande och bidra till ett fossilfritt Sverige, säger Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall.

Samtidigt tillkännager nu SSAB, LKAB och Vattenfall att man beslutat att bilda ett Joint Venture-bolag som ska fortsätta driva initiativet framåt. Bildandet av bolaget kommer att ske under våren 2017.

Det var förra våren som SSAB, LKAB och Vattenfall lanserade ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå från dagens process med masugnar, med kol och koks, till att istället använda vätgas är målet med initiativet att få en process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten.

Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie som pågår fram till slutet av 2017. Därefter följer forskning och försök i en pilotanläggning fram till 2024. Slutligen är planen att genomföra försök i en fullskalig demonstrationsanläggning fram till 2035.

Sverige har unika förutsättningar för ett sådant här initiativ. Här finns en specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång till elkraft som är fossilfri och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

För att projektet ska kunna genomföras krävs dock fortsatt betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och högskolor under en period av 20-25 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klara Helstad, enhetschef Energimyndigheten, 
tel: +46 16 544 22 93

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications SSAB,
tel: +46 72 233 5288

Tommy Löfgren, Corporate Communications SSAB,
tel: +46 70 525 9414

Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör LKAB,
tel: +46 70 867 32 50

Magnus Kryssare, pressekreterare Vattenfall,
tel: + 46 76 76956 07