Mest nätansluten solel i storstadsregionerna

I Sverige finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på över 140 000 kW. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

De installerade solcellsanläggningar är inte jämnt fördelade över landet. Drygt 40 procent av anläggningarna finns i Västra Götalands län, Stockholms län eller Skåne län. Andelen små och stora anläggningar varierar mellan de olika länen. Det gör att vissa län har en relativt hög installerad effekt jämfört antal anläggningar i det länet.

De små anläggningarna, med en installerad effekt upp till 20 kW, står för 52 procent av den installerade effekten. Resterande anläggningar har oftast en installerad effekt mellan 20 kW och 1 000 kW. Endast tre anläggningar har en installerad effekt som överstiger 1 000 kW.

Antal anläggningar

Installerad effekt (kW)

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.