Ny teknik kan minska processindustrins utsläpp

En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från industrin och runt 40 procent av industrins utsläpp är processutsläpp. I en Nulägesanalys beskriver Energimyndigheten de branscher som har störst betydelse för processutsläppen samt hur dessa utsläpp kan minskas.

Processutsläpp är nära kopplat till industriernas produktionsprocesser och kan inte tas bort med dagens teknik. Därför behövs nya tekniker utvecklas, demonstreras och införas.

I nulägesanalysen beskriver Energimyndigheten vilka branscher som har störst processutsläpp och vilka processer som står för de största utsläppen och även vilka möjligheter som finns för att minska utsläppen.

– Eftersom mycket av processutsläppen inte kan åtgärdas med dagens teknik är innovationsfrämjande insatser viktiga för industrin. Med ny teknik kan processutsläppen minska och därigenom bidra till målet om nettonollutsläpp 2045, säger Malin Lagerquist, analytiker vid Energimyndigheten.

Fyra branscher står för nästan alla processutsläpp

De fyra branscher som står för nästan alla processutsläpp är järn- och stålproduktion, mineralindustri, metallverk och raffinaderi, samt kemiindustrin. Branscherna är olika och har därför olika möjligheter och utmaningar för att minska utsläppen. I järn- och stålproduktion kommer processutsläppen framförallt från kol och koks som används som reduktionsmedel. För att minska utsläppen undersöks bland annat möjligheten att byta ut masugnar mot direktreduktion med vätgas och att använda biomassa. I mineralindustrin uppstår processutsläpp när koldioxid drivs ur kalksten vid exempelvis cementtillverkning. I Norge undersöks möjligheterna att fånga in och lagra utsläpp från bland annat cementindustrin. Inom raffinaderi och kemi är utmaningen att byta ut fossila råvaror mot biobaserade. För vissa produkter finns redan biobaserade alternativ och arbete pågår för att ta fram fler. I metallverk kommer processutsläppen framförallt från framställning av koppar med mera.

Nulägesanalysen är en del i Energimyndighetens arbete med Regeringsuppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om nulägesanalysen.