Uppdrag inför Kontrollstation 2019

Energimyndigheten har idag erhållit ytterligare tre uppdrag inför kontrollstation 2019.

Regeringen gav myndigheten uppdragen i samband med att regleringsbrevet för 2018 beslutades.

Uppdragens innehåll finns att läsa i regeringens pressmeddelande.

Energimyndighetens regleringsbrev för 2018 och uppdragen i sin helhet kommer delges på Energimyndighetens webbplats den 22 december klockan 9.00.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fått liknade uppdrag. Uppdragstexten finns att läsa på NVEs webbplats.