192 miljoner till installation av solceller

Energimyndigheten har fördelat ytterligare 192 miljoner kronor till installation av solceller. Totalt har man under perioden 2009 till och med 2018 fördelat ut 2,4 miljarder kronor till länsstyrelserna.

Nu har ytterligare medel skjutits till för att ge alla länsstyrelser förutsättningar att kunna besluta om stöd för ansökningar inkomna till och med 31 maj 2018.

– Intresset för solceller är stort och antalet ansökningar till stödet har ökat markant jämfört med förra året. Ansökningar som inkommit men som ännu inte beslutas motsvarar ett totalt belopp på strax över 1 miljard kronor, vilket är mer än det finns kvar av budgeten för i år, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Ansökningar som inte kan beviljas på årets budget ligger kvar i systemet i väntan på att mer medel tilldelas kommande år.

antal-ansokningar-per-manad.png

 

Fakta om stödet för installation av solceller

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem och kan sökas av företag, offentliga organisationer samt privatpersoner. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är 30 procent av kostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Tabell över fördelning av medel per län

Län Ram
Blekinge län 12 797 506 kr
Dalarnas län 2 037 788 kr
Gotlands län - kr
Gävleborgs län 3 688 217 kr
Hallands län 6 713 314 kr
Jämtlands län 1 205 442 kr
Jönköpings län 3 805 209 kr
Kalmar län - kr
Kronobergs län 4 131 606 kr
Norrbottens län - kr
Skåne län 71 632 kr
Stockholms län 5 394 086 kr
Södermanlands län - kr
Uppsala län 13 586 296 kr
Värmlands län 4 476 802 kr
Västerbottens län - kr
Västernorrlands län 2 296 403 kr
Västmanlands län 16 334 816 kr
Västra Götalands län 54 661 822 kr
Örebro län 11 381 299 kr
Östergötlands län 49 831 043 kr
   
Totalt 192 413 281 kr