200 miljoner till installation av solceller

Energimyndigheten har beslutat att fördela 200 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Under perioden 2009 till och med 2017 har Energimyndigheten fördelat 1,4 miljarder kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 200 miljoner kronor. Fördelningen baseras på inkomna men ej beviljade ansökningar per län. 2018 planerar Energimyndigheten att fördela ytterligare 200 miljoner kronor per tillfäll i april, juni och samt tre fördelningar om cirka 100 miljoner kronor per tillfälle under hösten.

– Det är ett fortsatt högt tryck på ansökningar och många får vänta länge på att få ett beviljat stöd. Nu har ytterligare medel skjutits till för 2018 som ska minska på trycket och ge länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten som har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna.

Fördelningen har gjorts så att alla län får ett grundbelopp på 1,2 miljoner kronor för att kunna bevilja minst en ansökan, därefter har de fördelade medlen viktats utifrån inkomna ansökningarna och hur mycket medel som varje länsstyrelse hade kvar av tidigare fördelning.

Tabell över fördelning av medel per län

Län

Ram

Blekinge län

        6 140 780 kr

Dalarnas län

        3 825 958 kr

Gotlands län

        2 259 171 kr

Gävleborgs län

        2 757 335 kr

Hallands län

      10 620 737 kr

Jämtlands län

        3 605 054 kr

Jönköpings län

      11 444 383 kr

Kalmar län

        6 455 074 kr

Kronobergs län

        7 003 184 kr

Norrbottens län

        1 925 752 kr

Skåne län

      26 682 516 kr

Stockholms län

      20 404 930 kr

Södermanlands län

      10 229 106 kr

Uppsala län

      10 971 236 kr

Värmlands län

        2 643 837 kr

Västerbottens län

        1 511 683 kr

Västernorrlands län

        3 559 264 kr

Västmanlands län

      13 237 484 kr

Västra Götalands län

      33 751 432 kr

Örebro län

        6 811 066 kr

Östergötlands län

      14 160 018 kr

Totalsumma

200 000 000 kr

Fakta om stödet för installation av solceller

Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är 30 procent av kostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.