2,6 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat ytterligare cirka 2,6 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Totalt har energimyndigheten fördelat 30,7 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet. Denna fördelningen är baserad på varje läns stödbehov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet, med ett påslag för att varje län att kunna ge stöd till 10 nya ansökningar utöver redan inkomna ansökningar.

Län

Ram

Blekinge län

           100 000 kr

Dalarnas län

              50 000 kr

Gotlands län

              50 000 kr

Gävleborgs län

                        -  

Hallands län

           132 790 kr

Jämtlands län

                        -  

Jönköpings län

                        -  

Kalmar län

              78 953 kr

Kronobergs län

              50 000 kr

Norrbottens län

              50 000 kr

Skåne län

           690 715 kr

Stockholms län

           137 354 kr

Södermanlands län

           100 000 kr

Uppsala län

           346 500 kr

Värmlands län

           100 000 kr

Västerbottens län

                        -  

Västernorrlands län

                        -  

Västmanlands län

                        -  

Västra Götalands län

           405 881 kr

Örebro län

                        -  

Östergötlands län

           272 377 kr

Totalsumma

       2 564 570 kr

Om energilagringsstödet

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.