2,9 miljoner till 3D-teknik som minskar energibehovet med upp till 70 procent

Energimyndigheten har beviljat Reliefed AB 2,9 miljoner kronor i stöd för att testa och demonstrera tekniken 3D-iExtrusion®. Tekniken möjliggör både en energieffektivare produktionsprocess och reducerar kostnaden för material.

Energioptimerade fasad/fönstersystem möjliggörs med Reliefeds 3D-iExtrusion®. Genom att ta bort produktionssteget efterbearbetning går det att göra stora material och energibesparingar i produktionenFoto: Reliefed AB. Energioptimerade fasad/fönstersystem möjliggörs med Reliefeds 3D-iExtrusion®. Genom att ta bort produktionssteget efterbearbetning går det att göra stora material och energibesparingar i produktionen.

– Det är ett företag med stor potential och tydligt paketerat värdeerbjudande som kan bidra till omställningen av energisystemet. Företagets innovativa lösning bidrar både till energieffektivisering men också till minskade kostnader och materialinköp, säger Anneli Eriksson, avdelningschef på Energimyndigheten.

Reliefed AB har utvecklat en metod för att åstadkomma tredimensionell massproduktion genom tekniken 3D-iExtrusion®. Det innebär att produkter som tidigare producerats med andra metoder i flera produktionssteg nu kan produceras i ett enda steg.

Genom att ta bort produktionssteget efterbearbetning går det minska energibehovet med 20–70 procent. Den nya tekniken är ungefär 50 000 gånger snabbare än 3D-printing i gummi, och den är samtidigt energisnålare än formsprutning.

– Våra kunder och marknaden efterfrågar nya sätt och lösningar för att möta krav med avseende på designfrihet samt kostnads- och energieffektiv massproduktion. Stödet från Energimyndigheten möjliggör att vi ytterligare kan påvisa och verifiera just dessa möjligheter och värden som vår 3D-teknik ger, inte minst ur produktivitets och energiperspektiv, säger Mikael Eklund, vd på Reliefed.

Många användningsområden
Exempel på möjliga tillämpningsområden är energioptimerade 3D-komponenter i byggnaders fasader och fönster. Energiläckaget genom fönsterramar och fasadsystemens ramar kan minskas med 10–25 procent utan att styrka eller brandsäkerhet minskas. Detta gäller särskilt system och fasader som har aluminium på både in- och utsida.

Andra exempel på tillämpningsområden kan vara produktion av kuggstänger för kuggstångsmotorer, mönstrade halkskyddade entrémattor, trappor, ramper och stegar.

Lägre kostnader genom effektivisering
Tekniken innebär att det blir möjligt att minska kostnaderna genom att man slipper produktion i flera steg samt efterbearbetning. Det innebär i sin tur:

  • Mindre behov av materialtransporter vilket bidrar till minskad energiåtgång
  • Mindre materialåtgång och spill
  • Lägre kostnad för produktionen

I projektet kommer Reliefed AB att verifiera och demonstrera kundnytta genom att utveckla och testa komponenter för energieffektivisering av fasad- och fönstersystem.

Energimyndighetens uppdrag
Stödet är i enlighet med Energimyndighetens uppdrag att medverka till en omställning av energisystemet, samt bidra till Energimyndighetens mål för ökad kommersialisering inom energiområdet. Tekniken 3D-iExtrusion® har påverkan på miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan.