CorPowers vågkraftverk klarar havsstormar

CorPower Ocean AB har nu levererat sin slutrapport från havstesterna av vågkraftverket i halvskala. Testerna av vågkraftverket visar goda resultat för de två stora utmaningarna inom havsenergibranschen – hög elproduktion och stormöverlevnad.

Nästa steg för CorPower Ocean AB är att konstruera och havstesta ett vågkraftverk i fullskala och därefter demonstrera tre uppkopplade fullskaliga enheter. Detta projekt beviljades stöd av Energimyndigheten i juni i år.

Vill du veta mer om resultatet? Läs CorPowers pressmeddelande.

Du kan också ta del av slutrapporten från projektet.