Kvartalsrapport nr 1 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 21 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 15,5 TWh byggts i Sverige och 5,5 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under första kvartalet 2018 har det tagits i drift 0,4 TWh i Sverige och 0,3 TWh i Norge.

Förutom de drifttagna 21 TWh är cirka 15,3 TWh under konstruktion, varav 7,8 TWh i Sverige och 7,5 TWh i Norge. Utöver detta ligger det investeringsbeslut på 1,4 TWh i Sverige enligt den kartläggning som Sverige genomförde vid årsskiftet.

Energimyndighetens och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapport, beskrivning av beräkningsverktyg för kvotpliktig elanvändning och information om Energimyndighetens sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden finns tillgänglig på vår webbsida för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcert...@energimyndigheten.se