Nio idéer som kan bidra till att lösa klimatproblemet

Resultatet av 30-timmars Sustainability Innovation Race, som pågick under Nordic Clean Energy Week i Malmö förra veckan blev nio intressanta idéer. Syftet med racet var att hitta idéer som kan bidra till att lösa klimatproblemet.

Tävlingen tog avstamp i de 17 hållbarhetsmålen, och resultaten presenterades den 23 maj. En uppföljning av resultaten kommer att göras på Mission Innovation 4 i Vancouver 2019.

De nio idéerna som de deltagande grupperna presenterade var:

CO₂UNTER – Miljökonsekvensindikator baserat på dina inköp. En applösning som ska hjälpa konsumenter bli medvetna om hur deras inköp påverkar miljön. Man använder data från bankkortet för att visa hur köpet påverkar miljön. Applikationen presenterar detaljerat resultat av effekterna av individens konsumtion. Detta ska hjälpa konsumentens köpbeteende genom att medvetandegöra konsumenten om sitt beteende.

Dustbuster – många hushåll använder sig av värmepumpar. Hur effektiv värmepumpen är beror på hur lite eller mycket damm som samlats inne i pumpen. Mycket damm kan minska pumpens effektivitet med upp till 50 procent. Detta leder till att mer el förbrukas för att pumpen ska vara effektiv. Lösningen består av två delar, en digitallösning som använder ljudavkänning för att "lyssna" på fläkten och därigenom uppskatta effektiviteten, och en "analog" propeller som visuellt indikerar statusen.

Greenfilter – som konsument är det svårt att välja miljövänliga produkter eftersom informationen kan vara svårtillgänglig. Detta är en applikation som ska hjälpa konsumenten att visuellt kunna identifiera miljövänliga produkter genom mobiltelefonens kamerafunktion.

Impact map – människors sätt att leva har stor påverkan på miljön. Denna applikation analyserar data från individens liv och visualiserar vilken påverkan individens handlingar har på sin omgivning.

Lefts – 1/3 av all mat som produceras i världen går till spillo. Slutkonsumenter står för 50 procent av all mat som slängs. Applikationen samlar data över konsumentens matinköp och använder produkternas bäst-före-datum för att föreslå recept där varorna kan användas.

Planet award – det mest prestigefyllda priset i världen. Detta är ett pris som kan delas ut till individer, organisationer eller företag som på något sätt utmärkt sig genom att ha genomfört något som tydligt visar bekämpar klimatförändringar.

Smart Grid Pilot preparation – visualisering av hur smart grid fungerar, kan användas och hur olika aktörer kan samarbeta. Minska kunskapshinder för intressenterna i smart grid revolutionen. Möjliggöra för befintliga aktörer att samarbeta.

Trainy – det är svårt och tidskrävande att boka miljövänliga resor. Trainy är en artificiell intelligent lösning som hjälper konsumenten att hitta och boka miljövänliga tågresor både nationellt och internationellt.

Wet t-shirt – en t-shirt som visualiserar, genom ett tryck på klädesplagget, hur högt havsnivån står i proportion till personen som bär plagget. Visualiseringen ska öka medvetenheten om att havsnivåerna stiger oroväckande snabbt.