Ny turbinlösning möjliggör elproduktion i mindre värmeanläggningar

Energimyndigheten har beviljat Againity AB ett projektstöd om 8,6 miljoner kronor. Företaget ska vidareutveckla och skala upp sin kundanpassade turbinlösning för omvandling av värme till el. Tekniken gör det möjligt för mindre värmeverk att enkelt uppgraderas till elproducerande kraftvärmeverk.

Enorma mängder spillvärme från förbränning och industriella processer släpps kontinuerligt ut i atmosfären. I allmänhet finns inte avsättning för värmen, särskilt inte i varmare delar av världen. En mycket stor del av spillvärmen har även en relativt låg temperatur, vilket medför att traditionell ångkraftsbaserad elproduktion inte är möjlig.

Marknadsledande med tekniken Organisk Rankine-Cykel

Againity har under flera års tid utvecklat en teknik för att omvandla lågvärdig värme till el. Tekniken påminner om den i vanliga ångkraftverk, men baseras på en så kallad Organisk Rankine-Cykel (ORC). I stället för vatten används ett organiskt ämne, exempelvis ett köldmedium.

Eftersom köldmedium kokar vid en låg temperatur så kan värme vid låg temperatur driva processen under vilken köldmediet förångas vid högt tryck men vid en förhållandevis låg temperatur. Ångan driver en turbin och generator som levererar el till elnätet.

När ångan sedan kondenseras tillbaka till vätska så frigörs värme som exempelvis kan tillföras ett fjärrvärmenät. Againity har även lyckats skala ner tekniken med bibehållen kostnadseffektivitet, och är idag marknadsledande på ORC-system med en eleffekt under 400 kW.

– Efter genombrottet på den svenska fjärrvärmemarknaden med två installerade och verifierade system, som levererar 50 kW el samt ytterligare två sålda system varav det största på 250 kW el, känns det väldigt spännande att få vidareutveckla tekniken ytterligare och ta fram större system. Målet är att alla värmeverk i Sverige ska uppgraderas med vår teknik för produktion av klimatsmart el, säger Joakim Wren, utvecklingschef och en av grundarna till Againity.

–Den stora marknaden finns dock utanför Sverige, och det är också där som den största miljö- och klimatnyttan finns. Där ska vi vara ledande, fortsätter Joakim Wren. 

Verkningsgrad över 98 procent

I fjärrvärmetillämpningen är totalverkningsgraden med Againitys system över 98 procent. Med stödet från Energimyndigheten kommer större system på upp till 1200 kW el tas fram för att möta efterfrågan på den internationella marknaden.

– Den här lösningen har stor affärsmässig potential, den kan inta marknaden i Sverige och är globalt skalbar. Därmed har företagets innovation goda förutsättningar att bidra till omställningen av det globala energisystemet. I det aktuella projektet ska företaget utveckla ett komplett ORC-system för byggnation och installation, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Om Energimyndighetens stöd till enskilda, marknadsnära projekt

Energimyndigheten erbjuder stöd till små och medelstora företag för projekt som avser industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer. Det inkluderar även pilot- och demonstrationsprojekt, som oftast genomförs tillsammans med kravställande kund.

Företaget ska kunna påvisa att deras lösning har god affärspotential och kan skalas upp internationellt, så att den därigenom kan bidra till fler svenska jobb, ökade exportintäkter och omställning av det globala energisystemet.

Om Againity

Againity är ett svenskt innovationsbolag som utvecklat en komplett kostnadseffektiv lösning för att effektivt omvandla lågvärdig värme till el. Processen bygger på en Organisk Rankine-Cykel (ORC) som tillsammans med ett patentsökt turbinsystem kan kundanpassas för att uppnå maximal verkningsgrad i varje installation. Againitys lösning är ett utmärkt sätt för industrier och värmeverk att producera egen klimatsmart el.