Nya funktioner i karttjänst som visar Sveriges vindkraftverk

Vindbrukskollen, karttjänsten som bland annat visar planerade och byggda vindkraftverk i Sverige, är nu uppdaterad med ett flertal nya funktioner. Bland annat finns nu möjlighet att se vilka vindkraftverk som överklagats.

Bild på kartan i Vindbrukskollen

Nya Vindbrukskollen är nu tillgänglig i alla vanliga webbläsare och på surfplattor. Kartan har blivit mer interaktiv och användarna kan nu enklare ladda ner innehåll från databasen själva. Det finns fler bakgrundskartor att välja på och det är enklare att se när uppgifterna om vindkraftverk uppdateras.

– Med nya Vindbrukskollen har vi en bra grund för att fortsätta växla upp arbetet med att uppdatera databasen samtidigt som den nya plattformen möjliggör för ny funktionalitet under 2019, säger David Adolfsson som är projektledare för Vindbrukskollen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Parallellt med utvecklingsarbetet av nya Vindbrukskollen har ett intensivt arbete med kvalitetsgranskning skett och informationen om de befintliga verken är nu nära heltäckande. Nu fortsätter arbete med kvalitetssäkring av uppgifter om de verk som är under handläggning och som har fått tillstånd.

Under 2019 kommer även ett användarråd bildas för att på ett enklare sätt få en samlad bild av användarnas behov.

Fakta om Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en webbaserad karttjänst med den enda offentliga sammanställningen av Sveriges vindkraftverk som är öppen att använda för alla. Förutom vindkraftverk finns kartor över skyddad natur, riksintressen, vindhastigheter med mera. Vindbrukskollen kan användas som ett planeringsunderlag för både projektörer och det offentliga. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Länsstyrelsen och är en del av vindlov.se, en webbplats som samlar information om tillståndsprocessen för vindkraft.

Kontakta Vindbrukskollen

Telefon: 010-22 44 300

E-post till Vindbrukskollen