Redovisning av regeringsuppdrag om ökad transparens i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten redovisade igår regeringsuppdraget om att utreda möjligheten till ökad transparens i elcertifikatsystemet. Samtidigt har arbetet påbörjats med att genomföra de förbättringar som föreslås i rapporten.

Utredningen har fokuserat på ökad transparens gällande planerade projekt inom förnybar el. Energimyndigheten föreslår bland annat att dagens marknadsbevakning kompletteras med uppgifter om bland annat investeringsbeslut, samt att den information som redan finns görs mer tillgänglig och användarvänlig. Bland annat kommer listan över planerade projekt som finns på Energimyndighetens webbplats att publiceras kvartalsvis från och med kvartal 3 2018.

–Det finns ett stort intresse av att följa utbyggnaden och hur mycket utrymme som finns kvar i elcertifikatsystemet, speciellt nu när vi ser att många investeringsbeslut tas. Därför kommer vi nu att uppdatera listan med planerade projekt varje kvartal, säger Pernilla Norwald som har lett utredningen på Energimyndigheten.

Energimyndigheten föreslår också publicering av faktisk elcertifikatberättigad elproduktion per anläggning med start 2019.

Arbetet med föreslagna förbättringar har också påbörjats. Sidan för marknadsstatistik har uppdaterats med länkar till interna och externa källor med information om planerade projekt. Bland annat finns nu en länk till en sammanställning av beviljade vindkraftstillstånd som ännu inte nyttjats.