Regeringen har beslutat om teknisk justering av kvoten för 2019 för elcertifikatsystemet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elcertifikat som innebär att kvoten för 2019 sänks från 31,2 till 30,5 procent.

Den 28 juni beslutade regeringen om ändring av förordning om elcertifikat. Ändringen innebär teknisk justering av 2019 års kvot för beräkning av kvotplikt i enlighet med det underlag som Energimyndigheten överlämnade till regeringen under maj månad.