Rivstart för första satsningen inom Industriklivet

Det första beslutet i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet, som Energimyndigheten ansvarar för, är nu klart. Projektet som fått stöd är en genomförbarhetsstudie inför en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion, HYBRIT, där Energimyndigheten lämnar stöd med 9,7 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för en pilotanläggning, hur den ska utformas, var den ska ligga och vilka tekniker som ska användas i utvecklingen framöver.

– Med vårt engagemang i HYBRIT-initiativet bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna unika energisystemen i Sverige. Dessutom driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser genom regeringens långsiktiga satsning Industriklivet. Satsningen ska bidra till omställningen som krävs för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i Sverige till 2045. Stödet ska gå till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp. Industriklivet omfattar totalt 300 miljoner kronor per år och pågår mellan 2018-2040.

Industriklivet innebär att staten delar risken med företagen för att den önskade utvecklingen ska ske. Stödets storlek och långsiktighet ger industrin goda möjligheter att ta de nödvändiga tekniksprången och satsa på de idag oftast oprövade teknikerna i demo- och pilotskala. Den teknikomställning som är nödvändig för att nå klimatmål kommer att stärka de företag som är först ut.

Fler insatser ska minska växthusgasutsläppen

För att ställa om industrin till nettonollutsläpp stöttar Energimyndigheten utvecklingen genom flera uppdrag och aktiviteter. Energimyndigheten har sedan 2016 ett regeringsuppdrag om innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser.

Inom regeringsuppdraget har Energimyndigheten bland annat sammanställt och analyserat nuläget för industrins växthusgasutsläpp. Rapporten visar vilka sektorer i Sverige som har högst utsläpp, deras respektive möjligheter till minskade utsläpp och möjlig utveckling på området. Denna nulägesanalys kommer att uppdateras årligen inom ramen för Industriklivet. Läs nulägesanalysen här.