Svenska och franska städer stärker varandras hållbarhetsarbete

Under eventet "How can you change your city" på Nordic Clean Energy Week berättade representanter från städer i Sverige och Frankrike om sina erfarenheter och framgångar på hållbarhetsområdet. Städerna samarbetar med varandra via nätverket Alliance for Urban Sustainability, vars syfte är att bemöta gemensamma problem och utmaningar inom hållbar stadsutveckling.

Under tisdagens event 'How can you change your city' på Nordic Clean Energy Week delade både svenska och franska städer sina goda exempel inom hållbar stadsutveckling. På plats fanns representanter från Linköping, Umeå, St Brieuc och La Rochelle. Städerna ingår i nätverket 'Alliance for Urban Sustainability' vars syfte är att utbyta kunskap och lärdomar städerna emellan.

Eventet drog cirka 50 besökare som på plats fick ta del av flera goda och inspirerande exempel från städerna:

  • Umeå visade hur de använt olika metoder för att främja en hållbar livsstil i den "Koldioxidsnåla platsen".
  • La Rochelle visade ett exempel på hur medborgarna har engagerats i utvecklingen av ett stadsområde i ett eko-distrikt.
  • Linköping berättade om sina erfarenheter av projektet 'Miljöspanarna', där tusentals barn, lärare och föräldrar engagerats i stadens arbete med hållbar stadsutveckling.
  • St. Brieuc presenterade ett exempel på hur de samarbetat med invånare i designen av stadens infrastruktur.

Se en kort resumé av eventet i videon

Strategiskt partnerskapet för innovation och gröna lösningar

Under tisdagen den 22 maj hölls även ett uppstartsmöte för ett fransk-svenskt partnerskap för innovation och gröna lösningar. Initiativet kommer från den franska ambassaden i Stockholm och består av Smart City Sweden och Vivapolis samt städerna inom Alliance for Urban Sustainability.

Alliance for Urban Sustainability

Alliance for Urban Sustainability är ett stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet och består av städer från Sverige och Frankrike. Nätverket stödjer och speglar både EU:s och de ingående ländernas energi- och klimatmål samt FN:s globala hållbarhetsmål. Medlemmarna är: Grenoble, La Rochelle, Paris, St. Brieuc och Strasbourg, Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå.

Läs mer om nätverket här.