Webbkurser ska hjälpa hotell och restauranger att bli energismarta

Företag kan ofta ha svårt att hitta tid för att samla alla medarbetare och utbilda i energifrågor. Därför har Energimyndigheten producerat kostnadsfria webbutbildningar som chefer och medarbetare kan gå när och var de vill. Utbildningarna handlar om hur små och medelstora företag kan använda företagets energi på ett smartare sätt. Den 24 september öppnar de första två kurserna och de riktar sig till hotell och restauranger. Sammanlagt kommer tio kurser till tio olika branscher att produceras.

– Det ska vara enkelt och roligt att lära sig mer om energifrågor. Tanken med de utbildningar som vi tagit fram är att man ska kunna gå utbildningen när man har en stund över: Kanske mellan två arbetsmoment, på bussen på väg till jobbet eller gemensamt med kollegorna på arbetsplatsträffar, säger Erika Brokvist, projektledare, Energimyndigheten.

– Att öka sitt hållbarhetsarbete blir allt viktigare för företagen inom besöksnäringen, och där är mer effektiv användning av energi centralt. Förutom att ta ansvar för miljön handlar det om att spara pengar och öka sin konkurrenskraft, säger Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg på Visita.

Utbildningarna är interaktiva med filmade inslag, övningar och kompletterande texter. Det ingår även lekfulla inslag i spelform där deltagaren får möta en rad energimonster som man har i uppdrag att fånga. När utbildningen är avslutad ska man ha fått konkreta energitips, förslag på genomförande och handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

– Jag tycker att utbildningarna är ett lättsamt, konkret och annorlunda sätt att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. För mig som chef blir det enklare att skapa engagemang för energifrågorna bland mina medarbetare med hjälp av utbildningarna. De ger en bra introduktion på en grundläggande nivå, men passar även företag som kommit lite längre i sitt energiarbete, säger Lotta Boman, VD för Sigtunahöjden Hotell & Konferens och en av dem som testat utbildningarna.

 

Här hittar du utbildningarna.

 

Se film om utbildningarna:

 

Stöd för att energieffektivisera
Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf