Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning.

Själva prövningen kommer att påbörjas först när den nationellt vägledande planen har antagits av regeringen. Men redan nu behöver kraftverksägare anmäla sig för miljöprövning.

Genom att anmäla sig får verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan få fortsätta tills prövning sker.

För mer information, läs pressmeddelandet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.