Nya förordningar för ekodesign och energimärkning är nu publicerade

Nu ska energikrävande produkter bli ännu mer effektiva och de ska även bli lättare att reparera och återvinna. Dessutom kommer energimärkningen att bli både tydligare och bättre på att främja energieffektiva produkter. EU har nyligen publicerat nya ekodesign- och energimärkningsförordningar som ska göra detta möjligt.

EU-kommissionen har nu publicerat 16 nya förordningar, 10 för ekodesign och 6 för energimärkning. Totalt berörs 10 produktgrupper, där svetsar samt kylar och frysar för handeln får krav för allra första gången, medan övriga får reviderade och skärpta krav.

– Med det här förändringarna beräknas vi spara ytterligare nästan 160 TWh per år från år 2030 inom EU. Det är mer än hela Sveriges årliga elanvändning, som år 2018 var 141 TWh. Dessutom införs krav på resurseffektivitet som förlänger livslängden och underlättar återvinning av produkter. Det är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi, säger Carlos Lopes på Energimyndigheten.

Kraven röstades igenom av EU:s medlemsländer kring årsskiftet 2018/2019 och har sedan dess granskats och godkänts av EU-parlamentet och rådet. Kraven kommer att bli gällande under de närmsta åren men de exakta datumen är olika för olika produktförordningar.

Produkter som berörs

Produkter som får nya eller reviderade ekodesign- och/eller energimärkningsförordningar är:

 • Belysning
 • TV och bildskärmar
 • Tvättmaskiner och kombinerade tvätt/tork-maskiner för hushållsbruk
 • Diskmaskiner för hushållsbruk
 • Kylar och frysar för hushållsbruk
 • Krafttransformatorer
 • Elmotorer och varvtalsreglerare
 • Externa nätaggregat
 • Svetsar
 • Kylar och frysar för handeln

Mer information om kraven och fullständiga förordningstexter finns att läsa på respektive produktgrupps sida på Energimyndighetens webbplats.

Exempel på nya krav

 • 1 mars 2021 införs en reviderad energimärkningen för ett flertal produkter. Energimärkningen skalas om tillbaka till A till G och alla plus försvinner, och samtidigt införs en QR-kod på märkningen som leder till mer information om produkten.
  Läs mer här.
 • 1 mars 2021 börjar nya ekodesignkrav för resurseffektivitet att gälla för ett flertal produkter. Kraven ska leda till minskad resursanvändning och bättre kvalitet på produkter.
  Läs mer här.
 • 25 december 2019 tas kraven på energimärkning för belysningsarmaturer bort.
  Läs mer här.

Vem berörs av de nya kraven?

Kraven påverkar främst tillverkare, importörer och återförsäljare, men blir märkbara även för konsumenter allteftersom. Energimyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige och deltar både i förhandlingar om krav och är också ansvarig för tillsyn över att kraven efterlevs.

Läs mer om ekodesign här.