Sök stöd för energilagring i hemmet

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och som är ansluten till elnätet. Energilagringsstödet ska bidra till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Om energilagringsstödet

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Energimyndigheten har sedan 2016 fördelat totalt cirka 50 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019. Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor.

Företag, föreningar och offentliga organisationer som vill investera i ett energilager kan istället få subventionering direkt genom solcellsstödet.

Läs mer om samtliga villkor för energilagerstödet på riksdagens webbplats.