Stora möjligheter för svenska innovationsbolag på Hannovermässan

Under en vecka, 1 till 5 april, kommer Sverige att visa upp vad grön teknik i framkant innebär. Hela 22 svenska företag kommer att visa upp sina energiinnovationer i Energipaviljongen på världens största industrimässa - Hannovermässan.


Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Sverige kommer att representeras starkt som partnerland på Hannovermässan. Sverige har en paviljong - Sweden Co-Lab som drivs i Team Swedens regi, under ledning av Business Sweden. Statsminister Stefan Löfvén leder den svenska delegationen.

Team Sweden är ett nätverk av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet och utlandsinvesteringar till Sverige. Energimyndigheten ingår som en del av Team Sweden och har bidragit som sponsor till den övergripande nationella satsningen.

Energimyndigheten arrangerar den svenska Energipaviljongen för fjärde året i rad och med oss har vi upp till 30 utställande företag och evenemangsvärdar. De svenska företagen visar en stor bredd av innovativa energilösningar så som laddinfrastruktur, batteriteknik, rökgasrening med energiåtervinning, smarta mätare och mycket mer.

Energipaviljongen är designad och uppbyggd som en stad där de svenska energiinnovationerna kommer att integreras för att tydliggöra hur de bidrar med nytta i energisystemet – Staden som energisystem.

– Vi behöver accelerera takten på hur snabbt energiinnovationer når marknaden och börjar göra nytta. Hannovermässan är en bra språngbräda för bolagen att knyta kontakter och visa upp sina lösningar. Sverige ligger verkligen i framkant, från små startups till stora satsningar som Hybrit, och kan vi leverera hållbara lösningar och bra affärsidéer står en enorm världsmarknad öppen, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

På måndag 1 april kommer Robert Andrén att delta i en högnivådiskussion, en Elefantenrunde. Politiker, branschorganisation och näringsliv möts för att diskutera Energiewendes framtid, Energy Transition – moving on to the next stage.

Varje dag mellan 16.00 – 17.00 kommer det dessutom att hållas evenemang i Energipaviljongen som leds av olika aktörer: Teknikföretagen, Garo, Vattenfall och Ericsson.