Webbsändning från konferensen Energiutblick 2019

Tisdag 9 april livesänder vi några programpunkter från konferensen Energiutblick 2019. Du kommer bland annat kunna lyssna på IEA:s vice exekutivdirektör Paul Simons och Monica Araya från miljöorganisationen Costa Rica Limpia. Temat för konferensen är ”Så accelererar vi energiomställningen - med människan i centrum”.

Program för livesändning

13.30-14.25

Lansering av IEA:s analys av Sveriges energipolitik ”In-Depth Review Sweden 2019” Rapporten presenteras av IEA:s vice exekutivdirektör Paul Simons, med introduktion bland annat av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Energimyndighetens Caroline Asserup, avdelningschef för förnybar energi och klimat.

Lanseringen modereras av Anna Törner, infrastrukturdepartementet

14.30-15.25

Presentation: Innovation beyond sector boundaries – towards a robust and flexible energy system Effektutmaningar är inte en fråga som ligger 20 år fram i tiden, utan det är något som påverkar oss här och nu. Det krävs därför helt nya lösningar på produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller. Annars kan tillväxt hindras, laddningsinfrastruktur bromsas, och nya industrier eller bostadsområden stoppas. För att komma åt problemet krävs det att vi går från en inkrementell till en mer radikal utvecklingstakt.

Detta pass undersöker om innovationer kan hittas i gränsytorna mellan olika traditionella sektorer, och hur de kan skalas upp.

- Byggnader kommer att bli en central nod i framtidens energisystem, men vilka nya innovationer kommer med den utvecklingen?

- Hur blir elektrifieringen av fordonsflottan en möjliggörare istället för en börda för elsystemet? - Hur ser samspelet ut mellan förnybar el och en fossilfri industrisektor? (Erfarenheter från Hybrit-projektet)

Talare: Åse Togerö, Senior Green Development Manager, Skanska

Martin Messer Thomsen, Customer Experience Director, Nuvve Corp

Tobias Rehnholm, Senior Electrical Engineer, Vattenfall

Panel: Monica Araya, Costa Rica Limpia

Paul Simons, Deputy Executive Director, IEA

15.30-15.55

Att göra sig fria från fossila bränslen är en stor tanke för att komma från ett litet land. Ändå är det just detta presidenten i Costa Rica har bestämt sig för: att helt förbjuda fossila drivmedel. Detta gör Costa Rica till det första fossilfria landet i världen. Eller? Även Sverige har liknande ambitioner; att bli det första fossilfria välfärdslandet.

I denna "duell" möts Monica Araya från Costa Rica Limpia och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige. Vad kan de lära av varandra?  Moderator: Robert Watt, SEI   Duel: Sweden vs Costa Rica: Which country will become the first fossil free economy?