Bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien

Under våren 2020 planerar Energimyndigheten att öppna en ny utlysning inom området smarta elnät, där det är möjligt att söka stöd för att genomföra bilaterala projekt med svenska och indiska aktörer. Projekten förväntas kunna starta runt årsskiftet och pågå som längst i två till tre år.

Inriktningen för den kommande utlysningen inom forskningsprogrammet SamspEL kommer att vara bred och innefatta området smarta elnät. Projekt som söker stöd ska vara bilaterala samarbetsprojekt där svenska och indiska aktörer samverkar. Energimyndigheten välkomnar projekt som speglar prioriterade utvecklingsområden i båda länderna.

Utlysningen som öppnar i vår omfattar cirka 25 miljoner kronor och riktar sig till företag, forskningsinstitut samt universitet och högskolor.

Projekten ska vara näringslivsdrivna från både svenskt och indiskt håll. Mer information kommer inom kort under utlysningar på Energimyndighetens webbplats.

Stöd för att upprätta samarbete med indiska aktörer

Energimyndigheten tillhandahåller stöd för att upprätta kontakter med indiska organisationer och kan bidra med kunskap om förhållanden i Indien och den indiska marknaden. För att underlätta för svenska aktörer och för att möjliggöra dialog med indiska potentiella projektpartners, genomförs en delegationsresa till Indien under våren 2020, preliminärt mellan den 27–30 april.

För mer information samt intresseanmälan, kontakta:
Ludvig Lindström, +46 (0)16 544 23 40

Bakgrund

Energimyndigheten har arbetat aktivt i Indien sedan 2009 för att skapa förutsättningar för samarbeten på energiområdet för små och medelstora företag. Bredden på insatserna är allt från större systemlösningar kopplat till hållbar stadsutveckling – till introduktion av enskilda innovationer. Energimyndigheten har undertecknat ett avtal om forskningssamarbete med Indiens Department of Science and Technology.

Sverige bidrar med upp till 25 miljoner kronor till utlysningen och Indien ska medfinansiera med lika mycket. Utlysningen kompletterar Energimyndighetens pågående aktivitet på den indiska marknaden – India-Sweden Innovations' Accelerator.

Mer information om signeringen av avtalet hittar du här.