En översikt över energiläget i Sverige

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2020 - en översikt. En publikation som på några få sidor ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken i Energiläget 2020 - en översikt kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.  

– Det är en publikationen med överskådlig information som passar många olika målgrupper. Den ger grundläggande kunskap om energisystemet i Sverige och passar nästan oavsett vilken förkunskap läsaren har, säger Martina Estreen, handläggare på Energimyndigheten.  

Om publikationen

Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. Publikationen ges ut både på svenska och engelska.