Nu går det att söka klimatpremie för miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till en minskning av utsläpp av växthusgaser. Klimatpremien beräknas finnas fram till 2023.

Vilka kan söka premien?

Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing, där leasingtagaren förbinder sig att köpa fordonet efter leasingtidens slut.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  • Lastbilar som drivs av en kombination av ovanstående bränslen är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el och bioetanol.
  • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. Arbetsmaskinerna delas in i motorredskap och traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Hur går ansökan till?

Ansökan om stöd till miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner sker genom ett elektroniskt ansökningsformulär som finns i våra E-tjänster. Mer information om klimatpremien och hur det går till att söka stödet finns i ”Vägledning för ansökan om Klimatpremien” på Energimyndighetens webbsida.