Träffa investerare på Cleantech Forum

Svenska företag med en energiinnovation som påtagligt kan bidra till att ställa om energisystemet kan nu ansöka om att få delta och presentera sin innovation för investerare från hela världen. Sista ansökningsdag är 11 december klockan 16.00.

Energimyndigheten söker svenska innovationsbolag för deltagande på evenemangen Cleantech Forum Europa och San Fransisco. Syftet med deltagandet är att träffa investerare och industriella partners för att inleda en dialog om samarbete, samt för att presentera sina energiinnovationer på Cleantech Forum. Evenemangen kommer att hållas helt digitalt på grund av den rådande situationen med covid-19.

– Under de senare åren har intresset för att investera i energilösningar ökat markant både nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är att visa upp det bästa av svenska energiinnovationer för investerare. Cleantech Forum kommer att ge företag förutsättningar att träffa investerare och möjlighet att fortsätta med sin verksamhet, trots situationen vi befinner oss i avseende covid-19, säger Andreas Stubelius, portföljutvecklare på Energimyndigheten.    

Möten med investerare och industriella partners

Under Cleantech Forum kommer deltagande bolag att få möjlighet att träffa investerare och industriella partners samt även presentera sina lösningar. Vi söker nu 5 till 10 energiinnovationer som vill delta i Cleantech Forum Europe och San Francisco.

  • Cleantech Forum Europe 12-14 januari 2021
  • Cleantech Forum San Francisco 19-21 januari 2021

Energiinnovationen bedöms enligt följande kriterier:

  • Förväntad effekt på energisystemet
  • Mognadsgrad
  • Investeringsbehov
  • Marknadspotential  

Antagna bolag får ta del av följande erbjudande:

  • Minst 5 arrangerade möten med investerare
  • En specifik pitching session med 3 till 5 investerare med feedback
  • Virtuellt mässutrymme för att visa sina lösningar
  • Deltagande i digitala Cleantech Forum och dess fullständiga program