Vindkraftstatistik 2019

Energimyndigheten publicerar ny statistik för vindkraft.

Elproduktion från vindkraft är en årligt återkommande statistik som publiceras i tabellform. Nu publiceras statistiken för år 2019 på Energimyndighetens hemsida. Möjlighet finns för användaren att själv bygga tidsserier och välja den statistik användaren är intresserad av.

Tabellerna redovisar årlig statistik över elproduktion från vindkraft fram till och med 2019. Komplett statistik för 2020 publiceras i april 2021.

Till statistiken för vindkraft