Förankringssystem för marint kraftverk får stöd från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beviljat Minesto 5,8 miljoner kronor i stöd för att demonstrera ett nytt förankringssystem för deras tidvatten- och havsströmkraftverk i havet utanför Färöarna.

I projektet kommer Minesto att utveckla och demonstrera ett nytt förankringssystem för sitt tidvatten- och havströmskraftverk i havsmiljö utanför Färöarna. Förankringssystemet förbättrar funktionalitet och prestanda hos kraftverket samt gör det möjligt att skala upp kraftverken till 3 MW och större.

– Vi vet att det finns stor potential att förbättra förankringssystemets funktionalitet och prestanda och minska dess komplexitet. Det är kopplat till områden som hydrodynamiska egenskaper, dynamiska belastningar och överföring av el med små förluster, säger Bernt Erik Westre, teknisk chef på Minesto.

Den nya designen är anpassad för serieproduktion och väntas få stor påverkan på elproduktionskostnaden där Minestos lösning bedöms ha stor potential till lägre elproduktionskostnad jämfört med många andra tekniker för tidvattenkraft.

Förankringssystemet kopplar samman Minestos marina kraftverk med fundamentet på havsbotten och består av förankringslina samt kablar för överföring av elektricitet och datakommunikation.

– Tidvattenkraft förväntas kunna ta en plats i framtidens elmix och kan bidra till omställningen av energisystemet i många länder. Som energiresurs är tidvattenkraft förutsägbar och kan på så sätt minska behovet av energilagring för andra förnybara energislag. Svenska teknikutvecklare inom havsenergi är ledande på området vilket gör det till en industri med exportpotential för Sverige, säger Pierre-Jean Rigole, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Om Programmet Pilot och demonstration

Projektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Pilot och demonstration. Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt i relevant miljö. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

Om havsenergi i Sverige

Sverige ligger i framkant inom havsenergibranschen, även om våg- och tidvattenresurserna till största delen finns utanför Sveriges gränser. Sverige har världsledande forskning och bland de starkaste utvecklingsbolagen inom havsenergi. Med forsknings- och innovationsstöd bidrar Energimyndigheten till kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara svenskutvecklade havsenergikoncept som i sin tur bidrar till omställningen mot ett globalt hållbart energisystem.