Förlängd tid för att lämna synpunkter till kontrollstation 2023 för elcertifikat

Energimyndigheten och NVE skjuter fram sista datumet för att inkomma med synpunkter på kontrollstation 2023, från 15 april till 30 april.

Anledningen är att mer tid har efterfrågats av marknadsaktörer. Om du vill lämna synpunkter så gör du det via e-post till oss senast den 30 april. Skriv "Synpunkter inför Kontrollstation 2023" i ämnesraden. 

Läs mer om Energimyndighetens uppdrag Kontrollstation 2023.

Marknadsseminarium 18 juni

Energimyndigheten och NVE bjuder in till marknadsseminarium om elcertifikat fredag 18 juni. Läs mer om seminariet här, anmälan sker senast 16 juni.