Höga energipriser i Europa – vad händer?

Under de senaste veckorna har en allt tätare rapportering skett i media kring mycket höga energipriser i Europa. De höga energipriserna inom EU och på global nivå har fått konsekvenser för de svenska konsumenterna – både för el och för drivmedel. Men vad beror det på?

Att vi nu ser höga energipriser, både nationellt och internationellt, beror på flera olika faktorer. Framför allt beror det på ett återöppnande av samhället som leder till ökad efterfrågan på energi i kombination med produktionsbegränsningar.

Sverige är en del av det globala energisystemet

Priset på naturgas och kol har stigit kraftigt under 2021 på grund av en ökad efterfrågan, låga lagervolymer och stor konkurrens från Asien. Priset på utsläppsrätter har också stigit och är på rekordhöga nivåer. Under 2021 har vi också haft lägre elproduktion från vindkraft och det har i Europa/på kontinenten medfört ett ökat behov av kraft genererad från kol och/eller naturgas, vilket också är prishöjande. Det nordiska elpriset påverkas till viss del av de höga priserna på kontinenten men också av en låg hydrologisk balans i vattenkraften samt höga priser på fasta biobränslen. Det driver upp elpriserna i Norden.

– De höga energipriserna runtom i världen får nu direkt påverkan både på det svenska elpriset och de svenska drivmedelspriserna och visar dels hur vårt svenska energisystem är en del av det globala energisystemet, dels hur de olika energimarknaderna påverkar varandra, säger Rebecka Bergholtz, marknadsanalytiker vid Energimyndigheten.

Rekordpriser på diesel

Nyligen steg det globala oljepriset över 80 USD per fat, vilket är den högsta prisnivån på över tre år. Oljepriset stiger dels till följd av en ökad efterfrågan men också som en följd av de höga priserna på naturgas och kol eftersom det ökar sannolikheten för bränslebyte, från naturgas till olja, i vissa kraft- och kraftvärmeverk. Den strama utbudssituationen på naturgas som råder i Europa inför vintern kan därför föra med sig att olja kommer att användas i högre utsträckning för uppvärmning och elproduktion.

Det ökande oljepriset påverkar också utvecklingen av de svenska drivmedelspriserna.  

– Priset på diesel är nu det högsta någonsin och överstiger 18 kronor per liter vid pump. Det höga priset beror i stor utsträckning på den kraftiga ökningen av oljepriset och en hög efterfrågan på diesel globalt sett i och med stora transportflöden, säger Rebecka Bergholtz.

Du vet väl att du varannan vecka kan få marknadsuppdateringar via våra marknadsbrev?

Prenumerera på våra marknadsbrev