Klisterdekalen ska informera om ditt drivmedel

Från den 1 oktober 2021 ska du som konsument kunna få information om drivmedlets utsläpp av växthusgaser när du tankar din bil. Informationen presenteras i form av en klisterdekal vid bränslepumpar. Dekalen berättar bland annat om produktens klimatpåverkan i form av ett stapeldiagram, samt hur mycket som kommer från förnybara respektive fossila råvaror.

Miljöinformation om drivmedel gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter. Du får ökad kunskap om olika produkters klimatpåverkan och vilka råvaror som ingår.

Med informationen kan du som konsument göra medvetna val, exempelvis genom att välja drivmedelsprodukter med låga utsläpp. Eftersom alla drivmedelsleverantörer använder samma beräkningsmetod för växthusgasutsläpp är uppgifterna jämförbara.

Försäljare ansvariga att informera

Försäljare av drivmedel är nu ansvariga att ha dekalen synlig på sina stationer, men det gäller inte alla. De drivmedelsstationer som träffas av kraven är de som riktar sig till konsumenter med en årlig försäljningsvolym över 1500 kubikmeter flytande drivmedel, eller en försäljningsvolym över en miljon kubikmeter gasformiga drivmedel. Konsument som vill veta mer kan besöka leverantörens webbplats för mer fördjupad information.

Miljöinformationen ger information om drivmedel som levererats föregående kalenderår. Uppgifterna baseras på den utsläppsrapport som drivmedelsleverantörer lämnar årligen till Energimyndigheten.

Om Energimyndighetens roll

Energimyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för miljöinformationen och meddelar föreskrifter om utformningen av och innehållet i miljöinformationen. Energimyndigheten ska också följa upp effekterna av miljöinformationen. Bestämmelserna om miljöinformation finns i drivmedelslagen, drivmedelsförordningen, samt Energimyndighetens föreskrifter.

Mer information hittar du på kortadressen: energimyndigheten.se/miljoinfo