Nu utreds förutsättningarna för ett plastreturraffinaderi

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd med 18,3 miljoner kronor till Borealis AB och 3,1 miljoner kronor till Stena Recycling AB för studier inför uppförandet av en anläggning för kemisk återvinning av plast i Stenungsund.

I dag materialåtervinns en mindre andel plastavfall genom mekanisk återvinning vilket innebär att plasten mals ner till små bitar som sedan smälts om och formas till nya produkter.

Denna teknik begränsas av att den kräver relativt homogena och rena materialströmmar och inte kan hantera exempelvis laminerade produkter. Dagens återvunna plast håller inte så hög kvalitet vilket betyder att användningsområdena begränsas, till exempel kan man inte använda plasten till avancerade applikationer som kabelmaterial.

– En anläggning för kemisk återvinning av plast, ett så kallat plastreturraffinaderi, kan bidra till minskad klimatpåverkan i samhället på flera sätt. Genom att materialåtervinna och cirkulera plast i stället för att förbränna den för energiändamål och fortsätta producera ny plast med fossil råvara minskar utsläppen av växthusgaser och kemiindustrin minskar sitt beroende av fossila råvaror, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

Genom studierna kommer Borealis och Stena Recycling att ta fram underlag som kommer att ligga till grund för beslut om uppförande av ett plastreturraffinaderi och för att bygga upp en beredningsprocess för returråvara av plastavfall.

Projekten finansieras av Industriklivet – Regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen. Projekten är också de första besluten inom ramen för breddningen mot strategiskt viktiga insatser som avser stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

Om industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå negativa utsläpp för att nå de klimatpolitiska målen. Industriklivet kan även, genom så kallade strategiskt viktiga insatser, ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle.  

Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar. Satsningen Industriklivet startade 2018 och är planerad att fortsätta till 2040. För 2021 omfattar Industriklivet cirka 750 miljoner kronor. Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag att ansvara för genomförandet.