NVEs justeringar av kvoter i elcertifikatsystemet

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) har idag publicerat ett förslag om teknisk justering av den norska elcertifikatkvoten för 2022. Förslaget innebär att den norska elcertifikatkvoten kommer att ökas från 0,188 till 0,208.

NVEs förslag på tekniska justeringar till olje- och energiministeriet kan laddas ner här. NVE har även utarbetat en bakgrundsanteckning som förklarar hur tekniska justeringar beräknas, den finns att läsa på denna sida.

Energimyndighetens underlag för tekniska justeringar kan läsas här.

För frågor vänligen kontakta:
Noor Nooraddin, no...@nve.no