Ny energimärkning och skärpta krav på belysning

För att stimulera utvecklingen av ännu effektivare och bättre ljuskällor kommer en ny generation av energimärkning att införas från den 1 september. Samtidigt införs också skärpta ekodesignkrav på belysning inom EU.

Nya energimärkningsetiketten för ljuskällor. 

Med den nya energimärkningen blir det lättare att se skillnad i effektivitet mellan ljuskällor. Den nya skalan ligger på A till G, där A är effektivast. I stort sett alla ljuskällor som finns på marknaden idag hamnar långt ner på den nya skalan, i klasserna E, F och G. Därmed lämnar den nya skalan plats för en fortsatt produktutveckling.

– Den nya energimärkningen kommer tillsammans med skärpta ekodesignkrav att inspirera tillverkare att ta fram ännu effektivare ljuskällor med bra funktion i framtiden, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Den nya energimärkningen för ljuskällor kommer att börja synas i butikerna från och med idag. E-handeln har 14 arbetsdagar på sig att uppdatera energimärkningen på sina webbplatser. En del av de förpackningar som skickas till konsumenter och som finns i fysiska butiker kommer dock ha den gamla märkningen kvar, som längst fram till 1 mars 2023.

Skärpta krav på kvalitet och reparerbarhet

Samtidigt med den nya märkningen införs också skärpta ekodesignkrav på belysning inom EU, för att ytterligare höja kvaliteten på ljuskällorna. Kraven omfattar exempelvis hur mycket ljuskällorna som mest får flimra, men även att ljuskällor ska kunna bytas ut, och att armaturer som har inbyggda ljuskällor ska gå att reparera.

De nya kraven innebär också att leverantörerna ska tillhandahålla instruktioner om hur och vem som får byta ljuskällor och utföra reparationer. Om det inte går att byta ljuskälla måste leverantören informera om det och förklara varför det inte är möjligt. Det kan till exempel handla om belysningsarmaturer i badrum som måste vara täta och tåla vatten.

Ny metod för att mäta ljuskällors livslängd

Utöver energimärkningen finns det mycket annan information på förpackningen, bland annat om livslängd. Det är leverantörerna som ansvarar för att informationen är rätt. En ny EU-metod för att mäta livslängd på ljuskällor kommer börja användas från och med 1 september. Energimyndighetens Testlab har varit med och utvecklat den nya provningsmetoden.

– Den nya metoden innebär att vi nästan kan halvera testtiden. Det betyder att vi snabbare kommer hitta de ljuskällor som inte har rätt kvalitet när vi gör marknadskontroll, berättar Christofer Silfvenius som ansvarar för belysningstester vid Energimyndighetens Testlab.

Fakta: Det här är nya energimärkningen för ljuskällor

  • Energimärkningen är tryckt utanpå förpackningen och ger information om ljuskällans energiklass och energianvändning per 1000 timmar.
  • Nya energiklasser på skalan A till G, istället för som tidigare A++ till E.
  • QR-kod som länkar till mer information i den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL.
  • Anger energianvändningen i kilowattimmar om lampan är tänd i 1 000 timmar. 1 000 timmar motsvarar att lampan är tänd i ungefär 2 timmar och 45 minuter varje dag i ett helt år.

Obligatorisk och gemensam märkning för EU-länderna

I mer än 25 år har energimärkningen hjälpt konsumenter att jämföra och välja rätt produkter. Energimärkningen är obligatorisk och gemensam för EU-länderna. Energimyndigheten är marknadskontrollmyndighet i Sverige och deltar i EU-projektet Label 2020 tillsammans med 15 andra länder för att bidra till att övergången till den nya energimärkningen blir så bra som möjligt. Projektet finansieras av Europeiska Unionen.