Ny utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt inom belysningsområdet

Energimyndigheten förbereder en kommande utlysning inom forskningsprogrammet energieffektivisering inom belysningsområdet – EELYS. Utlysningen omfattar cirka 15 miljoner och öppnar i början av 2021.

Syftet med stödet är att bidra till energisystemets omställning och verka för en god belysning som är energi- och resurseffektiv, anpassningsbar samt bidrar till god hälsa och komfort.

Utlysningen vänder sig till dig inom akademi, industri och offentlig sektor som vill bidra till utvecklingen av energi- och resurseffektiv belysning. I den här utlysningen kan du söka stöd för ditt forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Projekt som kan få stöd inom forskningsprogrammet ska inriktas på något av följande områden:

  • Belysningens planering och implementering i byggprocessen
  • Belysningssystems koppling till digital styr- och reglerteknik
  • Belysning i nya tillämpningar, exempelvis för informationsöverföring (LiFi), bekämpning av bakterier/virus, etcetera.
  • Marknadsnära projekt som testar krav på cirkulär ekonomi (som skärps i ekodesigndirektivet från och med år 2021).

Utlysningen beräknas öppna i februari och stänga i slutet av april. Projekt kan starta tidigast 1 oktober 2021 och som längst pågå till 31 december 2024.

Mera information om utlysningen kommer att publiceras på Energimyndighetens webb under februari 2021.

Ansökan skickas in i Mina sidor

Energimyndigheten förbättrar ansökningsverktygen och går över till Mina sidor. Det innebär att ansökningar till EELYS ska skickas in genom Mina sidor och inte via E-kanalen. Observera att du inte kan skicka in någon ansökan förrän utlysningen och ansökningsformuläret öppnar i Mina sidor, vilket beräknas ske i början av april 2021. Mer information om Mina sidor finns här.