Ny webbkurs för energismarta gjuterier

Nu finns det en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till gjuterier. Energimyndigheten och Svenska gjuteriföreningen har tillsammans tagit fram den interaktiva utbildningen där deltagarna får lära sig att använda energin på gjuteriet på ett smartare sätt.

Kursen ger grundläggande kunskaper i energifrågor och är ett stöd för att komma igång med energiåtgärder. Med ett interaktivt innehåll bestående av kortare filmer, övningar och kompletterande texter är det lätt att ta sig igenom utbildningen, och den kan genomföras vart som helst, när som helst. Kursen innehåller bland annat:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd om hur gjuteriet på ett övergripande sätt kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete.

– Att jobba medvetet med energifrågor har medfört att vi minskat vår energiförbrukning de senaste åren, och mer ska det bli! Vi har dragit igång flera energibesparingsåtgärder och webbkursen kan hjälpa oss att ytterligare medvetandegöra energieffektivisering hos befintlig och inte minst hos ny personal, säger Cajsa Lundberg som är VD på Lundbergs pressgjuteri.

– Att jobba medvetet med energifrågor har medfört att vi minskat vår energiförbrukning de senaste åren, och mer ska det bli! Vi har dragit igång flera energibesparingsåtgärder och webbkursen kan hjälpa oss att ytterligare medvetandegöra energieffektivisering hos befintlig och inte minst hos ny personal, säger Cajsa Lundberg som är VD på Lundbergs pressgjuteri.

– Energimyndigheten har tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen tagit fram en lättillgänglig webbutbildning som med sitt viktiga innehåll hjälper branschens företag att inte bara bli mer energieffektiva utan även bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Det moderna uttrycket och den pedagogiska innehållet gör utbildningen lättsam och tillgänglig för alla, säger Jessica Elfsberg, ordförande i Svenska Gjuteriföreningens Kompetensråd.  

– Energimyndigheten har tillsammans med Svenska Gjuteriföreningen tagit fram en lättillgänglig webbutbildning som med sitt viktiga innehåll hjälper branschens företag att inte bara bli mer energieffektiva utan även bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Det moderna uttrycket och den pedagogiska innehållet gör utbildningen lättsam och tillgänglig för alla, säger Jessica Elfsberg, ordförande i Svenska Gjuteriföreningens Kompetensråd.  
       

Här kan du registrera dig och gå kursen.

Läs mer om kurserna här.

Länk till Svenska gjuteriföreningen

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Inom programmet finns ett antal fler projekt läs mer på www.energimyndigheten.se/smf  

Sedan tidigare finns webbkurser för teknikföretag, hotell, restauranger, installatörer, livsmedelsföretag, trä- och möbelbranschen, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samt fordonsverkstäder.