Påminnelse: Avgift för de elcertifikatkonton som inte är avslutade 31 maj

För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften för ditt elcertifikatkonto bli högre än själva intäkten för elcertifikat. För att undvika den årliga kontoavgiften på 200 kr behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj 2021.

Om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto gör du det genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att kunna avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat kvar på kontot. Du kan välja mellan dessa två alternativ:

  • Du säljer dina elcertifikat och därefter avslutar kontot.
  • Du begär att få avsluta kontot med elcertifikaten kvar på kontot. I detta fall får du ingen ersättning för dina elcertifikat.

Så här gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Mer information om avgiften finns på Energimyndighetens hemsida

Bakgrund

En genomsnittlig villaanläggning på 10 kW får cirka 4–10 elcertifikat per år, som i dagsläget har ett marknadsvärde på cirka 20 kr (2 kr/elcertifikat). Det betyder att för ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, kommer det inte längre vara lönsamt att handla med elcertifikat.

Energimyndigheten har även föreslagit till regeringen att införa en kontoavgift för alla producenter i ursprungsgarantisystemet. I samband med att du återkallar elcertifikat kan du även välja att återkalla godkännandet för ursprungsgarantier.