Produktion och användning av biogas ökade 2020

Produktionen av biogas i Sverige 2020 ökade med 2,4 procent. Den största ökningen kommer från samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Användningen av svenskproducerad biogas på cirka 2,2 TWh år 2020 kan jämföras med en total användning av olika gaser (exempelvis biogas, naturgas och gasol) för energiändamål som uppgår till cirka 20 TWh. 

Svenskproducerad biogas ökade med 2,4 procent 

Den totala produktionen av biogas i Sverige år 2020 ökade med 51 GWh eller 2,4 procent jämfört med 2019. Produktionen av biogas ökade i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar, men sjönk något för de övriga anläggningarna.   

Vid avloppsverk och samrötningsanläggningar uppgraderas merparten av biogasen medan från industrianläggningar eller deponier används främst biogasen för el- och värmeproduktion eller facklas.  

Tabell: Användning av svenskproducerad biogas (GWh) uppdelat på anläggningstyp, år 2020. 

Anläggnings-typ  Värme*  El**  Uppgra-dering  Industriell anv.  Övr. anv.  Fack-ling  Saknad data/ förluster  Summa 
Avlopps-reningsverk  192  12  424  95  -4  721 
Samrötnings-anläggningar  53  11  957  17  67  1112 
Gårds-anläggningar  23  10  21  64 
Industri-anläggningar  49  44  39  135 
Deponier  84  39  129 
Förgasning  0 
Summa  400  40  1401  66  4  242  8  2161 


* Inklusive värmeförluster och internförbrukning. Det går därför inte utläsa hur stor andel av värmen som faktiskt nyttiggörs. För gårdsanläggningar och några gårdsbaserade samrötningsanläggningar redovisas endast nyttiggjord värme, värmeförluster redovisas i stället som Saknad data. 
** Producerad el.  

Om statistiken 

Syftet med Energimyndighetens statistik är att öka informationen kring produktion och användning av biogas. Energimyndigheten tar fram statistiken i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Statistiken finns årligen sedan 2005.