Svenska Klimatkontrakt 2030 står modell för EU

Det svenska Klimatkontrakt 2030 kommer inspirera utformningen av EU:s Climate City Contract. Det tack vare att det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities deltar i EU-projektet Net Zero Cities som ska stödja arbetet med klimatkontrakt för 100 europeiska städer.

EU har som mål att kontinenten ska bli klimatneutral till 2050 och sjösätter därför de närmaste åren en rad stora satsningar för att nå dit. En av dessa är uppdraget 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. De 100 städerna ska i dialog med invånare, företag och investerare planera för hur de kan uppnå klimatneutralitet, upprätta investeringsplaner och genomföra aktiviteter för att nå sitt mål.

En central del i uppdraget är att ta fram ett klimatkontrakt för var och en av de 100 städerna för att underlätta och snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer i Europa.

EU-projektet Net Zero Cities, där det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är part, skapar en europeisk plattform för att stödja de 100 städerna i deras arbete med upprättandet av klimatkontrakt på europeisk nivå.

Sverige bidrar med erfarenhet

I Sverige undertecknades den första versionen av Klimatkontrakt 2030 den 8 december förra året. Nio städer och fyra myndigheter, däribland Energimyndigheten, utformade och undertecknade kontraktet tillsammans med Viable Cities.

Klimatkontrakt 2030 är ett levande dokument som ska revideras och signeras varje år fram till 2030. Det beskriver vad städerna åtar sig att göra och hur myndigheterna ska stötta städernas arbete.

– Sverige har genom verktyget Klimatkontrakt 2030 kommit långt med att samla städer och andra aktörer i ett gemensamt arbete för att ställa om städerna. Genom Viable Cities deltagande i EU-projektet Net Zero Cities kan de svenska städerna agera föregångare för andra europeiska städer och visa vägen mot klimatneutralitet, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Här kan du läsa mer om EU:s uppdrag 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030: EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities | Europeiska kommissionen (europa.eu).

 

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable Cities (viablecities.se)

 

Om Net Zero Cities

Net Zero Cities startar nu och kommer att pågå till 2025. 33 organisationer från 12 länder kommer att driva arbetet framåt. Viable Cities kommer främst att bidra när det gäller utvecklingen av Climate City Contract, klimatkontrakt för städer på EU-nivå. EIT Climate KIC, där Viable Cities vice ordförande Anders Wijkman är ordförande, kommer att leda arbetet. EIT Climate-KIC är ett europeiskt Knowledge and Innovation Community (KIC), som arbetar för att accelerera omställningen till ett klimatneutralt och resilient samhälle.

Net Zero Cities (netzerocities.eu)