Underlag för tekniska justeringar av kvoter publiceras den 19 maj 2021

Onsdag den 19 maj klockan 13:00 kommer Energimyndigheten publicera underlag för tekniska justeringar av kvoter.

Energimyndigheten kommer att presentera underlag för tekniska justeringar av de svenska kvoterna den 19 maj 2021. Underlaget kommer att finnas tillgängligt på myndighetens webbplats den 19 maj klockan 13:00. Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2021 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt. Underlaget ska redovisas till regeringen senast den 19 maj 2021.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) kommer att publicera underlag för tekniska justeringar av de norska kvoterna fredag den 21 maj 2021.