Uppdrag om hemmaladdning förlängt till den 1 november

Just nu kommer det in mycket frågor kring Energimyndighetens uppdrag kring hemmaladdning. 

Energimyndighetens uppdrag” Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform” som skulle redovisats 30 augusti 2021 har förlängts till 1 november 2021 efter beslut av regeringen.

Förlängt uppdrag (regeringen.se)