Webbinarium om den nordiska batterivärdekedjan den 4 mars

En växande andel förnybar energi och ökande elektrifiering av fordon medför kraftig ökad efterfrågan av batterier. Sverige har förutsättningar för att ta en ledande roll i batterivärdekedjan men konkurrensen är stark. På vårt webbinarium den 4 mars kommer vi att beskriva nordiska aktörer inom området. Välkommen att anmäla dig!    

Batteriindustrin håller på att utvecklas till en ny global basindustri och Sverige har potential att ta en framträdande roll på den europeiska arenan. En möjlighet för att stärka den svenska attraktionskraften för investeringar, etableringar och export kan vara ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna. Ett första steg är då att få en översikt av relevanta aktörer i Norden.

Energimyndigheten har låtit Business Sweden ta fram rapporten Den nordiska batterivärdekedjan - Del 1: Nyckelaktörer längs värdekedjan i Norden samt övergripande kriterier för utländska investerare.  Rapporten kommer att presenteras under detta webbinarium.

Datum: 2021-03-04

Klockslag 13:00-13:45

Agenda

 • Inledning och övergripande perspektiv
  • Energimyndigheten
  • Business Sweden
 • Den nordiska batterivärdekedjan (överblick och per land)
  • Business Sweden
 • Nästa steg
  • Energimyndigheten  

Anmälan

Anmälan är öppen för samtliga intresserade och sker genom att fylla i nedanstående formulär senast 2021-03-03. Webbinariet kommer genomföras som ett Teamsmöte och anmälda erhåller en länk till mötet före webbinariet.   

Webbinarium den nordiska batterivärdekedjan den 4 mars