Välkommen på informationsmöte om biogasstöd

Har du sökt stöd för produktion av biogas under sommaren? Välkommen att vara med på vårt digitala informationsmöte den 26 oktober. Mötet riktar sig även till dig som vill veta mer om kommande ansökningsperiod för 2023.

Energimyndigheten ansvarar för det statliga produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan. Stödet är till för öka produktionen av biogas, stärka producenternas konkurrenskraft och i förlängningen skynda på energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen.

Anmäl dig senast 24 oktober

På vårt informationsmöte får du som sökt stöd under 2022 reda på mer om återrapporteringen. Vi kommer även informera om kommande ansökningsperiod. Sista dag för anmälan och för att skicka med eventuella frågor är 24 oktober.

Anmälan informationsmöte om produktionsstöd för biogas