Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar i dag kvartalsrapport nr 3 för 2022 om elcertifikatmarknaden.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, kvotpliktig elanvändning, tilldelning av elcertifikat och prisutveckling.

Kvartalsrapporten finns tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen om elcertifikatmarknaden. Vi tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se

Kommande publiceringar av kvartalsrapporter 2022

Kvartalsrapport 4

17 februari 2023