Nu finns vindkraftsstatistiken visualiserad i Vindbrukskollen

I karttjänsten Vindbrukskollen kan du se befintliga och planerade vindkraftverk och områden för exempelvis skyddad natur och infrastruktur. Nu har vi även lagt in den officiella vindkraftsstatistiken som ett kartskikt.

Nu kan du ta del av den officiella vindkraftsstatistiken per elområde, län och kommun via karttjänsten Vindbrukskollen.

Kartskikt över den officiella vindkraftsstatistiken 2021

I karttjänsten Vindbrukskollen kan du också få information om geografiska positioner för befintliga vindkraftverk, vindkraftsprojekt i olika faser av prövningsprocessen , områden för riksintressen enligt miljöbalken och skyddade natur- och kulturmiljöer bland annat.

Vindbrukskollen (lansstyrelsen.se)

Kontakt:

Vindbrukskollens kansli: Katarina Hedman (mejl)

Energimyndigheten (Vindbrukskollen): Mårten Thorsén (mejl)

Energimyndigheten (Den officiella vindkraftsstatistiken): Per Dyfvelsten (mejl)

Om Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en webbaserad karttjänst som ger en ögonblicksbild över planerad och befintlig vindkraft i hela Sverige. Det finns även kartlager med information som är relevant vid vindkraftsetablering som till exempel vindkartering och skyddade områden. Vindkraftsprojektörer och Vindbrukskollens kansli lägger in nya projekteringar i samband med avgränsningssamråd med länsstyrelsen. Det går sedan att följa prövningsprocessen då projekteringarna uppdateras med information om inlämnade tillståndsansökningar, beslutsdatum och eventuella överklaganden.

Vindbrukskollens kansli uppdaterar projekteringarna när projektören eller myndigheterna meddelar kansliet om ny information. Kansliet söker även veckovis efter information för att hålla projekteringarna så uppdaterade som möjligt. Vindbrukskollen är därmed den mest tillförlitliga källan till sammanställd vindkraft i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar, på uppdrag av Energimyndigheten, för drift och förvaltning av Vindbrukskollen.